Firmaets historie og udvikling

HI-FIX blev grundlagt i 1994 af Finn Larsen. Han havde i en menneskealder arbejdet i gummiindustrien og havde her haft ansvaret for udviklings- og produktionsafdelinger. Dette var baggrunden for, at han turde gå i gang med sine ideer.

HI-FIX startede produktionen under ydmyge forhold. I en stald ved Yding nær Østbirk i Østjylland var Finn Larsen først alene om produktionen, men allerede et halvt år efter opstart blev hans datter Helle ansat. Med baggrund i Finn Larsens store viden og erfaring blev de nødvendige polymerblandinger udviklet, og produktionen blev gennemført ved hjælp af én blander og én ekstruder.

Der var 2 afgørende årsager til, at HI-FIX blev placeret i Østbirkområdet. Dels kunne finansieringen af virksomheden gennemføres uproblematisk, og dels var flere kundeemner placeret i nærområdet.​

En stadig vækst i de kommende år gjorde det nødvendigt at få mere plads til produktionen. Da der ikke var udvidelsesmulighed i Yding, flyttede HI-FIX i 1999 til større produktionslokaler i Østbirk. Udflytningen af virksomheden betød, at der nu var skabt plads til yderligere vækst, og HI-FIX råder i dag over 2 blandemaskiner og 4 produktionslinjer.

Sådan opstod firmanavnet

Mange har i tidens løb undret sig over firmanavnet, HI-FIX. Allerede da ideen om at grundlægge en ny virksomhed var fostret, havde Finn Larsen haft den tanke, at navnet på virksomheden skulle være let at udtale både på dansk og engelsk samtidig med, at navnet gerne måtte skabe associationer til de produkter som fremstilledes.

Under en rejse i Holland med en gummileverandør kom Finn Larsen i tanke om det engelske ord fix som betyder at ordne, gøre fast, fæstne.

Ordet er meget brugt i gummiindustrien i denne betydning og da det samtidig beskriver en af produktets funktioner, var ordet fix, et naturligt valg. Da han samtidig havde som forudsætning for idegennemførelsen, at den nye virksomhed skulle sælge produkter af høj kvalitet, valgte han forstavelsen Hi som rent udtalemæssigt minder om det engelske ord High.

Hermed var den nye virksomhed navngivet.

INDIVIDUELLE LØSNINGER FRA EGET LABORATORIUM

Individual solutions from own lab