Miljø, trivsel og verdensmål

Da vi alle har en fælles forpligtelse til at efterlade en sund og levedygtig natur til vore efterkommere, er det vigtigt, at vores virksomhed og vore produkter påvirker omgivelserne mindst muligt.

Derfor har HI-FIX formuleret følgende miljøpolitik:

  • HI-FIX A/S skal være kendt for lavest mulig miljøbelastning inden for produkter og produktfrembringelse.
  • Anvendte råvarer skal vælges ud fra at være ikke- mærkningspligtige.
  • Der fokuseres på udelukkende at fremstille produkter uden brug af vulkaniseringskemikalier og opløsningsmidler.
  • Alle former for gummi og råvare genanvendes, hvor det er muligt, for at undgå råvarespild.
  • Vi har særlig fokus på FN`s verdensmål nr. 9 og 12.

Hos HI-FIX mener vi også, at vi har en forpligtelse til at sikre bedst mulig trivsel blandt alle medarbejdere.

Derfor har HI-FIX formuleret følgende trivselspolitik:

  • Hos HI-FIX betragter og behandler vi alle som ligeværdige medarbejdere uanset køn, etnisk herkomst og stillingsbetegnelse.
  • Vi understøtter således i særlig grad FN`s verdensmål nr. 3 og 5.

INDIVIDUELLE LØSNINGER FRA EGET LABORATORIUM

Individual solutions from own lab