Tætningsfunktioner

Mulighederne for anvendelse af vore butyltætningsmasser er mangfoldige.
Vi vil i det følgende beskrive nogle få typiske anvendelsesområder.

Butylmastic

Tætning imellem ramme og glas i vinduer er en typisk tætning, hvor vor butylmastic har vist sig at have overlegne egenskaber. Igennem mange år har HI-FIX A/S leveret butyltætningsmasse til denne brug.

Varm appliceret mastic

Tætningsmassen fås også i en varm applicerbar kvalitet, som flere og flere virksomheder gør brug af i deres robotanlæg.

Mastic til tætning af aluminium- og glasfacader, udestuer m.v. er en vigtig del af vores produktion. Ligeledes vandtætte barrierematerialer til vådrum og andre funktioner – hvor absolut vandtæthed behøves.

I samlingen af fjernvarmerør indgår vore tætningsmasser som en sikker og gennemprøvet del af tætningen.

I kabelsamlinger sørger HI-FIX tætningsmaterialer for at vandtætheden opretholdes samtidig med, at samlingen bevarer sin fleksibilitet.

INDIVIDUELLE LØSNINGER FRA EGET LABORATORIUM

Individual solutions from own lab