Tætner mod fugt - træk - kulde - varme - vand
Tætningsfunktioner
Kvalitet
Miljø
Udvikling
Samarbejdspartner

Tætningsfunktioner

Mulighederne for anvendelse af vore butyltætningsmasser er mangfoldige.
Vi vil i det følgende beskrive nogle få typiske anvendelsesområder.

Butylmastic
Tætning imellem ramme og glas i vinduer er en typisk tætning, hvor vor butylmastic har vist sig at have overlegne egenskaber. Igennem mange år har HI-FIX A/S leveret butyltætningsmasse til denne brug.

Varm appliceret mastic
Tætningsmassen fås også i en varm applicerbar kvalitet, som flere og flere virksomheder gør brug af i deres robotanlæg. Vi har udviklet en specialkvalitet, der kan tåle det maritime miljø.
Denne kvalitet bruges som tætning af koøjer i skibe.

Mastic til tætning af aluminium- og glasfacader, udestuer m.v. er en vigtig del af vores produktion. Ligeledes vandtætte barrierematerialer til vådrum og andre funktioner - hvor absolut vandtæthed behøves.

I samlingen af fjernvarmerør indgår vore tætningsmasser som en sikker og gennemprøvet del af tætningen.

I kabelsamlinger sørger HI-FIX tætningsmaterialer for at vandtætheden opretholdes samtidig med, at samlingen bevarer sin fleksibilitet.

  HI-FIX tilbyder  
  kunde-tilpassede
  løsninger:

-  Ved at udvikle tætnings-  
   materialer efter kundeønsker

- Ved at opstille materiale
  specifikationer

- Ved at deltage i projekter  
  som sparringspartner

- Ved at levere udfaldsprøver
  hurtigst muligt

- Ved at levere produkter i
  ensartet kvalitet

- Ved at lade kunden få del i
  over 40 års gummierfaring

HI-FIX A/S Stenagervej 5 DK-8752 Østbirk Tlf. +45 75 78 07 00 Fax: +45 75 78 07 09 hi-fix@hi-fix.dk www.hi-fix.dk